Passeig del 22 de Juliol, 512, local, Terrassa (08222)

El passat 26 de juny el Parlament de Catalunya no va convalidar el Decret Llei del Govern 9/2019, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge, amb el que aquest ha perdut la seva vigència i ja no resulta d’aplicació.

La iniciativa només va comptar amb 64 vots favorables de JxCat i ERC i amb 69 en contra de l’oposició. 

El Consell de Garanties Estatutàries havia dictaminat que aquest Decret envaïa les competències de l’Estat i contravenia alguns articles de l’Estatut i de la Constitució, encara que el dictàmen no era vinculant.


Via https://www.api.cat/es